Rýchla online pôžička

Pôžičky od 400-10.000€ s rýchlym posudením a vyplatením

Žiadosť o pôžičku

Žiadosť o pôžičku

Vaše celé meno
Vaše celé meno
Meno
Priezvisko
SÚHLAS NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyššie uvedené osobné údaje vyplnením a zaslaním tohto formulára poskytujete spoločnosti – E.P.S. investment group, s.r.o. sídlom M. R. Štefánika 49/41 , 97701 Brezno, IČO: 46943226, ako sprostredkovateľovi podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorá je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti viazaného finančného agenta, Reg. číslo NBS: 246160 a je zapísaná v podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov odo dňa: 19.12.2018 (ďalej aj len ako „viazaný finančný agent“).
INFORMÁCIE O FINANČNOM SPROSTREDKOVANÍ

Potrebujete poradiť alebo pomôcť s refinancovaním ?

Poskytujeme poradenstvo a služby týkajúce sa refinancovania už existujúcich pôžičiek a úverov. Neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo pomocou formulárov uvedených na stránke a nechať si poradiť

Vyššie uvedené osobné údaje vyplnením a zaslaním tohto formulára poskytujete spoločnosti – E.P.S. investment group, s.r.o. sídlom M. R. Štefánika 49/41 , 97701 Brezno, IČO: 46943226, ako sprostredkovateľovi podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorá je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti viazaného finančného agenta, Reg. číslo NBS: 246160 a je zapísaná v podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov odo dňa: 19.12.2018 (ďalej aj len ako „viazaný finančný agent“).
INFORMÁCIE O FINANČNOM SPROSTREDKOVANÍ

Sprostredkovateľ

E.P.S. investment group, s.r.o.
M. R. Štefánika 49/41 , 97701 Brezno
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
IČO: 46943226

Poskytovateľ

Ahoj, a. s.
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

Sprostredkovateľ

E.P.S. investment group, s.r.o. – je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti viazaného finančného agenta, Reg. číslo NBS: 246160